אהבה

מטרת הסדנא, להעשיר את העיסוק ב'אהבה' כחלק מטיפול נפשי אינדיבידואלי או זוגי, ללא קשר לשיטה או לגישה התיאורטית של המשתתפים, ולהגביר את התיאבון להעצמת האהבה בחיים האישיים של האדם.

הסמינר יציע חקירה עיונית ורגשית של מושג האהבה מששה היבטים:

  • הדיאלקטיקה של האהבה – אהבה כ"ציפור מרדנית" (כרמן) מול אהבת "ברית עולם" (מתי כספי)
  • "ואל אישך תשוקתך" – שאלת התשוקה ביחסים הזוגיים הממוסדים
  • "והיו בעיניו כימים אחדים" – המשולש הרומנטי בהשראת יעקב לאה ורחל
  • הרומן של נרקיסוס ואקו – בין אהבה עצמית לאהבה
  • האהבה של הפסיכותרפיה – האהבה הנדרשת ביחסים הטיפוליים
  • "אהבה בזמן כולירע" – אהבה בצל שעון החול עקב מחלה מאיימת חיים
  • "ואהבת את אדוני אלוהיך" – בין אהבת האל לאהבת איש ואשה

המפגשים יהיו אינטראקטיביים ויכללו למידה משותפת של טקסטים ממקורות יהודיים, פילוסופיים, אמנותיים, או תורות המזרח.

כל מפגש יכלול הרצאה משולבת בקטעים מסרטי קולנוע ודוגמאות משדה הטיפול.

סגירת תפריט