כלים בטיפול הזוגי

ההרצאה/ סדנא תדון בדיאלקטיקה בין הקטבים של שלושה צירים מרכזיים ביחסי נישואים: ציר האהבה עליו נעים הקטבים של אינטימיות מול תשוקה, ציר התנועה ועליו קונפליקט מול הרמוניה, וציר הזהות ועליו אוטונומיה מול שייכות. יוצגו הקשיים הטיפוסיים לתחילת היחסים, העלולים להקצין את הקטבים הללו, וכלים טיפוליים רגשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים לטיפול בהם.

שלושה סוגי כלים

  1. כלים פרספטואליים וקונספטואליים – תפיסתיים, עוסקים ביכולת לתקן תפיסות לא קונסטרוקטיביות של המטופל, או לתת ידע.
  2. כלים רגשיים – יצירת חווייה רגשית בתוך החדר להאצת האפקטיביות
  3. כלים פרסונליים – אישיות המטפל והיחסים הטיפוליים

סגירת תפריט