מהו פרויקט אהבה

למצגת הפרויקט

לעלון הפרויקט

"פרוייקט אהבה" קידום וטיפול משפחתי חברתי לאנשים עם איידס/ HIV

מכון שינוי, הרצליה

HIV נחשב היום כמחלה כרונית. אנו תופסים את המחלה ככוללת ארבעה היבטים – היבט גופני, היבט נפשי, היבט משפחתי, והיבט חברתי. מחקרים וניסיון קליני מראים, שהפגיעה החמורה אצל אנשים עם HIV קשורה בסטיגמא החברתית השלילית הקשה של המחלה, בהרס תכניות החיים הנובעת בעיקר מכך, ובבידוד המשפחתי חברתי. בעוד שמבחינה גופנית זוהי מחלה כרונית, מכל יתר הבחינות, ניתן לרפאה.

פרוייקט אהבה נוסד כדי לקדם את ההיבט המשפחתי/ זוגי של המחלה ב 3 מישורים:

  • להגיש לאנשים החיים עם HIV/איידס ובני משפחותיהם טיפול משפחתי וזוגי מקצועי.
  • לטפח ידע, לייעץ ולהדריך אנשי מקצוע הפועלים עם נשאים, בתחום הטיפול המשפחתי מערכתי.
  • לקדם שינוי משפחתי חברתי בתפיסות ובעמדות כלפי המחלה.

מטרות אלה נענות על ידי מערך של טיפול משפחתי וזוגי ישיר, קיום השתלמויות, ימי עיון והדרכה לאנשי מקצוע, קיום קבוצות כגון: קבוצת מיקוד של נשאים, וקבוצת תמיכה לבני משפחה של נשאים, חקירה, כתיבה והופעה בכנסים מקצועיים.

הפרויקט, נוסד ב – 2007 ע"י ד"ר שרה איוניר ממייסדות "מכון שינוי" וממנהלותיו לשעבר, ומר ארז טרכטמן, תלמיד המכון שקבל על עצמו ללוות את ההקמה והריכוז הארגוני.

הפרויקט הוקם במסגרת "מכון שינוי", כפעולה למען הציבור שלא מטרות רווח. פיתוח הפרויקט והוצאתו מן הכוח אל הפועל נעשו בתמיכתה הפעילה של ד"ר נגה (רובינשטיין) נברו, מנהלת המכון ובעזרת שיתוף פעולה הדוק עם "הוועד למלחמה באיידס" ועם המרכזים הרפואיים המטפלים באיידס ברחבי הארץ.

הטיפול ניתן על ידי מטפלים מקצועיים בעלי הכשרה, מחברי צוות ובוגרי "מכון שינוי", הפועלים בהתנדבות.

צוות המטפלים:

אריאלה זלינגר (MA)

ד"ר דינה ורדי

זהבה אברמוביץ (MA)

חסידה פינצ'וק (MA)

נועם ישראלי (MA)

עירית ענבר (MA)

שרון וייספלד (MSW)

טלי גודארד (MA)

אלי שרון (MA)

ד"ר שרה איוניר

ריכוז מקצועי והדרכה – ד"ר שרה איוניר

הפגישות נערכות בבית מכון שינוי, בקיבוץ גליל ים (הרצליה), תמורת תשלום סמלי. פניות מתקבלות בטלפון או במייל, לשם התייעצות או תאום פגישה.

סגירת תפריט