הקונפליקט כמוקד הריפוי בטיפול הזוגי

הקונפליקט כמוקד הריפוי בטיפול הזוגי

בזמן קונפליקט זוגי, המילים וההתנהגות של בני הזוג יוצרות סוג של ריקוד קונפליקטואלי אוטומאטי, היוצא משליטתו של כל אחד מהם, בו המחוות של האחד מגרות היצרות התודעה של השני. במהלך תסריט זה כל אחד אינו רואה לפניו את האדם האהוב שהוא בן/בת זוגי, אלא האחר נתפס באופן לא מודע כאותו אובייקט פוגע מן העבר וה"אני" נתפס כאותו "אובייקט" חסר ישע, כשהם מתקשרים ישירות אחד לתוך הלא-מודע של השני. ככל שהם מנסים לדבר על מה שקורה, הם נעשים יותר מפוחדים ופגיעים ועלולים לסיים בהחרפת הקונפליקט, כדרך לטשטש את הזיכרונות הטבועים בגוף שהוצפו במהלך האינטראקציה.

התבוננות זו מייצגת עמדת הסתכלות מיקרוסקופית לתוך אירוע זוגי כואב יומיומי, המזהה במדויק את נקודות החסימה האישיות, שגורו ע"י האינטראקציה הזוגית, ועצרו זרימה חופשית ומצמיחה של היחסים. הטיפול מציע "הקרנה מכוונת" לחסימה כריפוי מורכב רב מימדי בנוכחות פעילה של בן/בת הזוג.

המטפל על פי גישתה של ד"ר איוניר מפעיל עצמו באופן משתנה כ: מראה משקפת, ,facilitator  מאמן, עצמי מושאל (lended self), מתורגמן, alter-ego, סופר משכתב (rewriter) מנטור, והורה אכפתי ואוהב.

באמצעות תאור מקרה והדגמה מן הקליניקה, יוצגו אחדים מן העקרונות שפותחו במהלך שנים של ניסיון בטיפול זוגי, הנשענים על יסודות מן הגישה המערכתית אסטרטגית, הדינאמית ובהשראה של חכמה ממסורות רוחניות מן המערב והמזרח:

  • גילוי התדר הזוגי – באמצעות: קשב וקבלה מילולית ובלתי מילולית, זיקה חושנית, שותפות ערכית, אופק משותף.
  • תפיסת קונפליקט כ"רגע צומת" ממנו עשויות לצאת שלש דרכים: התקפה, הימנעות, והתמסרות. התקפה תוביל ל"מערכת יריבות", הימנעות תוביל ל"מערכת מנוכרת", התמסרות תוביל ל"מערכת של שיתוף" (Dan Wile)
  • להיות ברגע – יישום העיקרון הבודהיסטי של "שימת הלב" (mindfulness) (שימת לב מכוונת לכל מה שמתרחש "כאן ועכשיו" בתוכנו וסביבנו, באופן משוחרר משיפוט, אינטרפרטציה והעדפה ערכית) ככלי מרכזי בחקירה המיקרוסקופית לתוך אירוע. באמצעות כלי זה מתאפשרת דקונסטרוקציה של מבנים מופנמים.
  • ממוקד "אתה" למוקד "אני" – הפסקת השלכתיות ותגובתיות אוטומאטית וקבלת העצמי כמוקד השינוי.
  • זיהוי ה"כאב האישי המכונן" גזירתו מתוך האינטראקציה הזוגית, והגדרתו כנושא החקירה.
  • "אפיזודת שינוי" – הבניית אירועים רגשיים ספונטניים ויזומים בתוך המפגש הטיפולי כריקונסטרוקציה להפנמת חוויה מרפאה ובונה.
  • חקירת פשר הבחירה, הקונפליקט והנישואים כ"תיקון" במימד הרוחני.

סגירת תפריט